• Domov
  • /
  • Farské oznamy Nové Sady

Palmová (Kvetná) Nedeľa

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  Palmová (Kvetná) Nedeľa Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.3. 18:00 Féria  + Jaroslav, Zdenka a rodičia Ut 26.3. 7:30 Čab Féria  + starí rodičia Peter a Anna Andackí...

5. Pôstna Nedeľa

5. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.3. 18:00 Zo Slávnosti Sv. Jozefa + Brigita Jozef Hudecoví a starí rodičia Ut 19.3. 7:30 Čab Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie + Františka,...

4. Pôstna Nedeľa

4. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.3. 18:00 Féria + Jozef Juhász, jeho rodičia a starí rodičia z oboch strán Ut 12.3. 7:30 Čab Féria  + starí rodičia Peter a...

3. Pôstna Nedeľa

3. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.3. 18:00 Féria + rodičia Vindišoví, Chovancoví, manželia Pavlovičoví, rodina Vindišová a Šmitalová Ut 5.3. 7:30 Čab Féria  + Gabriela Hajdúchová – nedožité...

2. Pôstna Nedeľa

2. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.2. 14:30 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Tomáš Roman + Jozef a Margita Krčmároví, ich deti a starí rodičia z oboch strán...

1. Pôstna Nedeľa

1. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.2. 18:00 Féria Poďakovanie za 50 r. života, za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie          Ut 20.2. 7:30 Čab...

Informačný servis nitrianskej diecézy