• Domov
  • /
  • Farské oznamy Nové Sady

2. Adventná Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.12. 18:00 Féria  + Jozef Zelenák, manželka Anna, st.rod. z ob.str., synovia a ostatná rodina     Ut 12.12. 7:30 Čab Féria  Za...

1. Adventná Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.12. 18:00 Féria  + Štefan Bošanský, manželka Františka, + Berta a st.rod. z oboch strán Ut 5.12. 7:30 Čab Féria  + Ľudovít Kmeťo, manželka Helena...

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.11. 18:00 Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily Za členov združenia Zázračnej Medaily...

33. Nedeľa v cezročnom období

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.11. 18:00. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Emeráma  + Jozef Fúska, manželka Helena, syn Jozef, Jakub Fábry, manželka Božena, sestra Terka ...

32. Nedeľa v cezročnom období

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.11. 18:00 Féria  + Ladislav a Helena Ondruškoví a st. rodičia z oboch strán Ut 14.11. 7:30 Čab Féria Za zdravie...

31. Nedeľa v cezročnom období

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.11. 18:00 Féria  +Peter,Helena Gajdošoví, syn František, manž. Jozefína, vnuk Peter,  Ján, Amália Koščoví Ut 7.11. 7:30 Čab Féria + rodina...

Informačný servis nitrianskej diecézy