• Domov
  • /
  • Farské oznamy Nové Sady

6.VeľkonočnáNedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 1. Sv. prijímanie 26.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.5. 18:00 Féria + Emil Hraška, manž. Anna Ut 28.5. 7:30 Féria Na úmysel ordinára...

5.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 19.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.5. 7:30 Féria Za zdravie, B. pomoc pre rod. Teplanskú Ut 21.5. 18:00 Féria + Augustín Vanko a...

4.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Nedeľa Dobrého Pastiera 12.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.5. 18:00 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej + Jozef a Margita Krčmároví a ich deti Ut...

3.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 5.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.5. 18:00 Féria + Rudolf Poništ, manž. Paulína, st. rod. z oboch strán Ut 7.5. 7:30 Féria +...

2.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Nedeľa Božieho Milosrdenstva 28.4. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.4. 18:00 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy + Jozef Zelenák, manž....

Farské oznamy na Veľkonočnú Nedeľu

FARSKÉ OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 21.4. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.4. 7:30 Veľkonočný Pondelok + Michal Fúska, manž. Margita, brat Viliam Ut 23.4. 7:30 Veľkonočný utorok + súrodenci Štefan,...